Team Queso – TQesports

valorant

equipo valorant
Línea_1
Línea_5
Línea_2
Línea_4

Valorant

xuss

Player

Tselmeg Tsolmon

Katu

Player

Kacper
Twórz

Unfake

Player

Bartosz
Bernacki

k1zpawn

Player

Ian Miguel
de Freitas
Rebelo

TASP

Sub

Tiago
Pinho

THINKII

Yaba

Manager

Kirian
Martinez
Arco